Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật – THÍCH NHƯ MINH

199.000đ

Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật

Vajracchedikā Prajñāpāramitāsūtram
THÍCH NHƯ MINH dịch từ nguyên bản Hán và Phạn
CHÙA VIỆT NAM * LOS ANGELES
361 Trang

Hotline: 0979 409 486 ( 8:00-21:00)
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger